Glassmaskiner

Installation & inkoppling

Luftkyld glassmaskin
 • Maskinen anslutes ensamt till 230V 10A eluttag.
 • OBS! Fritt luftflöde.
Vattenkyld glassmaskin
 • Maskinen anslutes till kallvattenledning med min tryck av 3bar.
 • Europa CEE kontakt 3fas 400V16A.
 • Olika alternativ för avlopp finns. 

Råd & tips

Bib (Bag in Box) maskin

För mycket luft i glassen = Luftsmällar vid uttag, alternativt bubblor i nedersta sugslangen
Syns det inga bubblor - skjut inställningsspaken till minimum läget dvs snett bakåt vänster. Det kan vara så att din mix är väldig tjock och då måste man kompensera med spaken till detta läge, där pumpen suger mest möjliga mix. Om mixen är väldigt tjock kan det hjälpa att korta slangen för att pumpen lättare skall suga mix. Dock bör den vara precis så lång att den når fram till bag in boxens (dunk/kantin) hals eller när de står på golvet framför maskinen. Har du en knorr på den övre slangen? Den tjockare sugslangen som är fäst i sugrörspaketet (3 delar + läppventil) skall gå runt i en knorr och ansluta till övredelen av mixavkännaren på väggen. Om inte kan man få falsklarm att mixen är slut. Mixavkännaren måste sitta rätt för att inte larma i onödan, Båda slanganslutningarna skall skjutas på så att fjädrarna går in i spåren och får metallisk kontakt. Påskopplingen (sugdelen) måste vara väl ihop skruvad och slangen påtryckt i hela vägen. Drag åt spetsen (pipen) och kontrollera att backventilen är hel (sitter under spetsen). Vi fortsatta luftsmällar kolla att de tre sugrörsdelarna är väl ihop skruvade (sitter underst på pumpen). Påskopplingen måste tryckas på så långt att den sitter fast ordentligt (3-4 mm från kanten) går påskopplingen lätt i botten kan det vara så att du har en koppling för den gamla påsen. Du måste då beställa den rätta av oss. 

Hur förbereder jag min mjukglassmaskin för vintern?

Vid luftkylda maskiner börja med att diska maskinen och rengör alla delar noggrant, låt maskinen och delarna torka över natten före ihop montering. Fettas in sparsamt och återmonteras på plats. Drag endast åt frontmuttrarna lätt, axelpackningen kan deformeras om den sitter åtspänd hela vintern. Koppla loss maskinen från eluttaget. Stäng lock och kabinettdörrar. Eventuellt ett litet papper emellan för lite luftväxling. 
Vid vattenkylda maskiner, börja med att stänga av vattentillförseln och koppla loss in- och utloppsslangarna. Maskinen skall vara diskad och alla delar noggrant rengjorda. Starta maskinen tom i driftläge utan delarna monterad (maskiner som har startskydd i frontplattan måste ha denna monterad för att kunna köras). Kör i två till tre minuter när vatten börjar droppa ur slanganslutningarna kan ni enkelt med lungkraft blåsa ur kylvattensystemet. Blås tills det inte kommer ut mera vatten (c:a 2-5 dl vatten). Låt maskinen och delarna torka över natten före ihop montering. Fettas in sparsamt och återmonteras på plats. Drag endast åt frontmuttrarna lätt, axelpackningen kan deformeras om den sitter åtspänd hela vintern. Koppla loss maskinen från eluttaget. Stäng lock och kabinettdörrar. Eventuellt ett litet papper emellan för lite luftväxling.

Tillbehör & utrustning

Bra att ha vid uppstart av glassmaskin

Vi gör maskinservice på

Mjukglassmaskiner:
 • Carpigiani
 • Coldelite
 • Electro Freeze
 • Frigomat
 • Luna
 • Nissei
 • OTT
 • Stoelting
 • Taylor
Hårdglassmaskiner:
 • Cattabriga
 • Coldelite
 • Musso
 • OTT
 • Promag 
 • Staff
Glassutrusning:
 • Bedum
 • Silex